Martina VAŠÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Psychická distance a smích na divadle

Psychical Distance and Laughter at the Theatre
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá prozkoumáním role smíchu a komičnosti v rámci divadelního umění. Východiskem je představení koncepce "psychické distance" Edwarda Bullougha jako faktoru, kterým je vymezen estetický postoj. Smích je zde popisován jako typ reakce, která směřuje k pod-distancování či pře-distancování, a tedy ke ztrátě estetického postoje. Současně však celá důležitá sekce divadelního umění …viac
Abstract:
The present BA thesis is focused on the exploration of the role of laughter and comicality within Dramatic Arts. The starting point is explanation of the concept of Edward Bullough's "psychical distance" as a factor, which defines aesthetic attitude. The laughter is described there as the type of reaction, that tend to under-distancing or to over-distancing and so to a disruption of aesthetic attitude …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014
Zverejniť od: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠÁKOVÁ, Martina. Psychická distance a smích na divadle. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Common Theory and History of Art and Culture / Aesthetics

Práce na příbuzné téma

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 1esc4r 1esc4r/2
9. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.