Monika RADOVÁ

Bakalářská práce

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu administrativní budovy o 4 podlažích a suterénu s parkováním

Anotace:
Bakalářská práce je zjednodušenou formou dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a novely č. 62/2013 Sb. V práci je řešen projekt pro stavbu administrativní budovy o 4 podlažích a suterénu s parkováním.
Abstract:
This bachelor thesis is a simplified form of documentation required for the building permit procedure legislated by the Decree No. 499/2006. The thesis deals with a construction project of a four-floor office building with a basement car park.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RADOVÁ, Monika. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu administrativní budovy o 4 podlažích a suterénu s parkováním. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/