Mgr. Judita Hoffmanová

Diplomová práce

Dramaturgie a ekonomické zázemí Divadla Archa (Vliv změny právní subjektivity na provoz a dramaturgii divadla)

Dramaturgy and economic aspects of the Archa Theatre (How changing a legal status has influenced functioning and dramaturgy of the theatre)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou, do jaké míry proměna právní subjektivity může ovlivnit fungování, organizaci a financování kulturní instituce a jakých složek provozu se tato proměna konkrétně nejvíc dotýká. Jako příklad pro tuto studii jsem si vybrala Divadlo Archa, a to jak z důvodu, že se jedná o kulturní centrum evropského významu, tak proto, že patří mezi první skupinu divadel, které prošly …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the question of to which extent the conversion of a legal status can influence functioning, organization and financing of a cultural institution and which aspects are the most vulnerable in connection with this kind of change. I have chosen the Archa Theatre because it plays a role of a cultural centre on a European level as well as it is one of the theatres which have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta