Theses 

Využití QR kódů ve výuce tělesné výchovy a přírodopisu – Bc. Hana Vlčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Vlčková

Diplomová práce

Využití QR kódů ve výuce tělesné výchovy a přírodopisu

Use of QR codes in the physical education and natural history

Anotace: Mnoho učitelů se snaží vymyslet jinou formu vyučování, než klasickou frontální výuku. Jednou z netradičních metod je využití QR kódů. Tento typ výuky se pomalu dostává do podvědomí učitelů. Podle dosavadních zdrojů z předchozích výzkumů, nepřinesla výuka s QR kódy výrazně lepší studijní výsledky žáků. To se však může změnit v případě, že bude výuka pomocí QR více zařazována do studijního plánu. Cílem mého výzkumu bylo vytvořit výukový program s QR kódy a propojit tak učivo z přírodopisu do tělesné výchovy. Výuku jsem prováděla s žáky 7. ročníku základní školy v Brně. Polovina třídy absolvovala frontální výuku na vybrané učivo a druhá polovina výuky s QR kódy na stejné téma. Efektivitu obou výuk jsem následně vyhodnotila.

Abstract: Many teachers trying to figure out another form of class than a frontal tuition. One of the non-traditional methods is the use of QR codes. This type of teaching is getting to the teachers. In the resources from previous research, not teaching with QR codes significantly better learning outcomes. I may, however, change if QR is learning more were added to the curriculum. The aim of my research was to create a tutorial with QR codes and link on curriculum of science in physical education. I was doing education with 7. year primary school in Brno. Half the class had frontal teaching to the teaching curriculum and the other half with QR codes on the same subject. I assessed the effectiveness of training schemes.

Klíčová slova: QR kódy, netradiční výuka, základní škola, přírodopis, tělesná výchova QR kodes, non-traditional training, school, natural history, physical education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:24, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz