Terézia Míšaná

Bakalářská práce

Communication Differences by Gender: A Top Management Case Study

Communication Differences by Gender: A Top Management Case Study
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá genderovými rozdíly v komunikaci vrcholových manažerů a také tím, jak jsou jejich komunikační strategie odlišné. Teoretická část definuje komunikaci všeobecně, poté popisuje manažerskou, verbální a neverbální komunikaci, také gender, genderovou identitu, genderové role, genderové stereotypy, genderové rozdíly v jazyce a ženské či mužské styly veřejného projevu. Analytická …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a gender differences in communication of top managers and how different are their communication strategies. The theoretical part defines communication in general, then describes managerial, verbal and nonverbal communication, gender, gender identity and roles, gender stereotypes, gender differences in language and in feminine and masculine public speaking style. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Kašpárková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Míšaná, Terézia. Communication Differences by Gender: A Top Management Case Study. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe