Bc. Aleš Burakowski

Diplomová práce

Nastavení procesu vzdělávání a rozvoj odbornosti pracovníků v Dopravním podniku Ostrava, a.s. - metodika a program

Setting up the process of education and skill development of workers in the company Dopravní podnik Ostrava, a.s. - methodology and programme
Anotace:
Práce se zabývá vzdělávání řidičů tramvají v konkrétních podmínkách Dopravního podniku Ostrava a.s. a řeší positiva a negativa současného stavu. V návrzích které vyplývají z dotazníkového šetření, bylo doporučeno zavedení e-lerningové metody vzdělávání a zvýšený podíl praktických příkladů do výuky.
Abstract:
The Diploma thesis deals with the training of tram drivers in specific conditions of the company Dopravní podnik Ostrava a.s. and solves the positives and the negatives of the current status. The proposals arising from the questionnaire investigation poll, there has been recommended the introduction of e-learning methods of education, and the improvement proportion of practical examples and best practices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Šárka Slonková, Ph.D.
  • Oponent: Růžena Turoňová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.