Bc. Jaroslav Pernička

Diplomová práce

Zásady dokazování v trestním řízení s využitím pachové stopy jako důkazního prostředku

Principles of Evidence in Criminal Proceedings with the use of Scent Marks as A Demonstration Means
Anotace:
Práce pojednává o zásadách dokazování v trestním řízeni s využitím pachové stopy jako důkazního prostředku. V práci jsou popsány termíny jako důkaz, důkazní prostředek a základní zásady dokazování v trestním řízení. V práci je dále popsána kriminalistická metoda individuelní identifikace pomocí pachu – olfaktorická komparace a využití výsledků této metody v procesu dokazování v trestním řízení.
Abstract:
The work is aimed at principles of evidence in criminal proceedings using scent trails. The terms “evidence” and “basic principles of evidence” in criminal proceedings and the criminology method of individual identification by means of scent trails – olfactory comparison and the application of its results are described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ladislav Poláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek