Bc. Kristýna Burianová

Diplomová práce

Edice pamětní knihy dědické z let 1655 až 1710

Edtion of the heritage memory of Dědice in the years 1655-1710
Anotace:
Tato magisterská práce pojednává o edici pamětní knihy městečka Dědic z let 1655 až 1710. Věnuje se jak samotné edici, tak také historii tohoto městečka a městské správě v raném novověku.
Abstract:
This Diploma Thesis deals with the edition on the Dědice village chronicle between 1655 and 1710. The Thesis focuses on the edition itself as well as the village's history and municipalities in the early modern period.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miloslav Sovadina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické