PhDr. Mgr. et Mgr. Kateřina Jiskrová, Ph.D.

Disertační práce

Analýza vzdělávání žáků s mentálním postižením se zaměřením na využití Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování u žáků s Downovým syndromem

Analysis of education of pupils with learning disabilities, focusing on the use of Feuerstein Instrumental Enrichment for pupils with Down syndrome
Anotace:
Disertační práce zaměřená na aplikaci nových metod pro podporu vývoje dětí a žáků s mentálním postižením, se skládá ze dvou částí. První, teoretická, předkládá tři kapitoly popisující, na základě analýzy dostupné odborné literatury, terminologická východiska pro druhou část disertační práce – dva výzkumné projekty. V rámci teoretických kapitol, popisuje disertační práce speciální pedagogiku, pedagogický …více
Abstract:
Dissertation is focused on the application of new methods to support children with learning disabilities. It is devided to two parts. The first part is theoretical and the second part is empirical. The theoretical part describes the special education and includes discription of mental retardation, specifics of development personality and family care for a child with Down syndrome, focused on selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc., doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta