Mgr. Irina Mikajlo

Disertační práce

Effect of carbonized plant biomass on selected microbial activities, soil properties and plant growth

Vliv karbonizované rostlinné biomasy na vybrané mikrobiální aktivity, vlastnosti půdy a růst rostlin
Anotace:
Disertační práce je zaměřena na hodnocení vlivu biouhlu na fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti půdy a zkoumání rozdílů mezi aplikovaným biouhlem, biouhlem v kombinaci s bakteriálními inokuly (kultury mikroorganismů prospěšné pro půdu a rostlinu) a minerálními hnojivy, biouhlu s kompostem a vlastním kompostovaným biouhlem. Tyto kombinované přídavky biouhlu byly vybrány s cílem prostudovat způsob …více
Abstract:
The dissertation thesis is focused on evaluation of biochar effect on soil physicochemical and biological properties and investigation of differences between solely applied biochar, biochar combined with bacterial inoculums (prosperous microorganisms for soil and plant) and mineral fertilizers, biochar with compost and self-produced composted biochar. These biochar additives had been chosen aiming …více
 

Klíčová slova

biouhel dusík půda

Keywords

biochar nitrogen soil
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fytotechnika / Obecná produkce rostlinná

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.