Jaroslav Švarc

Bakalářská práce

Analýza logistických procesů divize WOOD společnosti Matrix a.s.

Analysis of logistic processes in WOOD division of Matrix a.s. company
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza logistických procesů divize WOOD společnosti Matrix a.s. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je popsán vývoj logistiky, jsou vymezeny její cíle a vysvětleny základní pojmy v oblasti logistických procesů a činností, které jsou podstatné pro druhou část práce. V praktické části práce je představena vybraná firma a divize, popsána její organizační …více
Abstract:
This Bachelor´s Thesis is focused on logistics processes in WOOD division of Matrix a.s. company. The work is divided into two parts. The theoretical part describes the development of logistics, defines its goals and explains the basic concepts in the field of logistics processes and activities that are essential for the second part of the work. The practical part introduces the company and the division …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Bedřich Rathouský
  • Oponent: Martin Bárta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80564