Bc. Jaromír Urbanec

Diplomová práce

Marketingový výzkum

Marketing research
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je oblast marketingového výzkumu zaměřeného na zjištění spokojenosti zákazníků. První část práce shrnuje teoretické poznatky o marketingovém výzkumu, spokojenosti zákazníků a modelech, kterými lze spokojenost měřit. Poznatky obsažené v teoretické části práce posloužily mimo jiné k ukotvení marketingového výzkumu, který je zaměřen na měření spokojenost zákazníků v konkrétní …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the area of a marketing research, specifically measuring customer satisfaction. The first part of this thesis summarizes theoretical knowledge about marketing research, customer satisfaction and models of measuring customer satisfaction. These findings lead to a creation of a marketing survey which is focused on measuring customer satisfaction in a specific company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta