Theses 

Marketingový výzkum – Bc. Jaromír Urbanec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jaromír Urbanec

Diplomová práce

Marketingový výzkum

Marketing research

Anotace: Předmětem této diplomové práce je oblast marketingového výzkumu zaměřeného na zjištění spokojenosti zákazníků. První část práce shrnuje teoretické poznatky o marketingovém výzkumu, spokojenosti zákazníků a modelech, kterými lze spokojenost měřit. Poznatky obsažené v teoretické části práce posloužily mimo jiné k ukotvení marketingového výzkumu, který je zaměřen na měření spokojenost zákazníků v konkrétní firmě a je uveden v analytické části práce. V závěru práce jsou uvedena doporučení managementu této firmy ohledně pravidelného monitoringu spokojenosti zákazníků, plynoucí z dotazníkového šetření.

Abstract: The topic of this diploma thesis is the area of a marketing research, specifically measuring customer satisfaction. The first part of this thesis summarizes theoretical knowledge about marketing research, customer satisfaction and models of measuring customer satisfaction. These findings lead to a creation of a marketing survey which is focused on measuring customer satisfaction in a specific company. The conclusion contains a recommendation about a regular system for measuring customer satisfaction with their services, as a result of customer survey.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, spokojenost zákazníka, loajalita, modely hodnocení kvality Marketing research, customer satisfaction, loyalty, models of customer satisfaction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:25, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz