Kristina Michaela Jakoubková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sexualita lidí s mentálním postižením

Anotace:
Absolventská práce se zabývá sexualitou lidí s mentálním postižením. V teoretické části definuje mentální postižení a popisuje sexualitu u osob s mentálním postižením. Dále se zabývá sexuální výchovou a přístupem organizace k sexualitě lidí s mentálním postižením. Praktická část obsahuje kvalitativní metodologický výzkum, jehož součástí je rozhovor s vedoucí pobytové sociální služby chráněného bydlení …více
Abstract:
The graduation thesis deals with sexuality of people with mental disabilities. The theoretical part defines mental disability and describes sexuality in people with mental disabilities. It also deals with sex education and the organization's approach to sexuality of people with intellectual disabilities. The practical part contains a qualitative methodological research, which includes an interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 10. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Marie Ortová
  • Oponent: Mgr. Anna Klimešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická