Mgr. Bc. Eliška Dopitová

Master's thesis

Rizikový faktor rodiče samoživitele u dětí v riziku a jeho vliv na vznik a rozvoj poruch chování

Risk factor of single parent of children at risk and influence this factor to start and development behavioural disorders
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na popis a analyzování rizik spojených s rodinou dítěte, tedy především riziko výchovy jedním rodičem. Diplomová práce je vytvořena z pohledu sociálního pracovníka, který se podílel na fungování rodiny, výchově a komunikaci v rodinách, kde dítě nebo děti vychovává pouze jeden rodič v průběhu dvou let v rámci výkonu sociálně-aktivizační služby, který je doplněn informacemi …more
Abstract:
The thesis is focused on description and analysis risks connected to these children’s family. The thesis is written from the view of social worker who participates on the family function, raising and communication in families, where children are raising by single parent during a period of two years, which is completed with informations gained from interviews with involved persons and parents of these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta