Bc. Jana Valentová

Bakalářská práce

TOP 09 a komunální volby 2010

TOP 09 and the 2010 local elections
Anotace:
Záměrem práce je popsat působení TOP 09 z pohledu výsledků komunálních voleb konaných v roce 2010. Práce se k tomuto účelu věnuje i některým dalším stranám (především ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, SPOZ a VV), aby přinesla srovnání, ze kterého vyplývají některé odlišnosti TOP 09. Kromě výsledků voleb je pozornost zaměřena také na působení TOP 09 v radách obcí s rozšířenou působností a na koaliční vztahy …více
Abstract:
The aim of this study is to describe the impact of TOP 09 from the perspective of the results of the local elections in 2010. In order to do this, the study also deals with several other political parties (primarily ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, SPOZ and VV) so as to form a comparison, which will reveal several of TOP 09’s differences. In addition to the election results, attention is also paid to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kamil Gregor

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií