Bc. Dita Massey

Diplomová práce

Advanced Students and Their Language Development in a Multilevel Class

Advanced Students and Their Language Development in a Multilevel Class
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá čtyřmi pokročilými studenty a jejich možnostmi zdokonalování svých znalostí anglického jazyka ve víceúrovňové třídě. Zahrnuje čtyři strategie pro diferenciaci a zkoumá jejich aplikování ve výuce v průběhu výzkumu prováděného na střední škole.
Abstract:
This diploma thesis addresses the needs of four advanced students and their opportunities for English language development in a multilevel class. It considers four differentiating strategies and their application in lessons during classroom research conducted at a secondary school.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta