Theses 

Audioknihy v pověřených knihovnách Jihomoravského kraje a jejich využití čtenáři – Bc. Veronika Jíchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Jíchová

Bakalářská práce

Audioknihy v pověřených knihovnách Jihomoravského kraje a jejich využití čtenáři

Audiobooks in accredited libraries of South Moravian region and their utilization by readers

Anotace: Diplomová práce s názvem „Audioknihy v pověřených knihovnách Jihomoravského kraje a jejich využití čtenáři“ se zaměřuje na audioknihy a definici audioknih a zabývá se i pověřenými knihovnami Jihomoravského kraje v souvislosti s audioknihami. Diplomová práce je rozdělena na tři části, první dvě jsou teoretické, třetí část je praktická. První část se zaměřuje na audioknihy, jejich definici a vznik, zabývá se vývojem audioknih ve světě i u nás a rozdělením audioknih. Tato část také obsahuje představení trhu v České republice a vydavatelsví, která se zabývají audioknihami. Druhá část se zabývá vývojem knihoven se zvukovými fondy, obsahuje příklady takovýchto knihoven ve světě i u nás. Dále se zabývá půjčováním zvukových záznamů v knihovnách na příkladu jednotlivých pověřených knihoven Jihomoravského kraje. Obsahem třetí praktické části je popis výzkumu v těchto knihovnách, analýza dat, výsledky a závěry výzkumu.

Abstract: The thesis titled „Audiobooks in accredited libraries of South Moravian region and their utilization by readers“ deals with audiobooks and the definition of audiobooks and deals with accredited libraries of South Moravian Region in relation to audiobooks. The thesis is divided into three parts, the first two of them are theoretic, the third one is practical. The first part focuses on audiobooks, their definition and beginning, deals with development of audiobooks in the world and in our country and division of audiobooks. These part contains the presentation of the market in Czech republic and the publishers conversant audiobooks also. The second part deals with development of libraries with audio collections, contains some examples of such libraries in the world and in our country. These part focuses on circulation of sound recording in the libraries and presents individual accredited libraries of South Moravian region. The third practical part contains the description of the research in those libraries, data analysis, outcomes and closes of the research.

Klíčová slova: Audioknihy, zvukové knihy, knihovny pro nevidomé, zvukové knihovny, hudební knihovny, fonotéka, pověřené knihovny, fond audioknih, zvukový fond. Keywords, Audiobooks, sound books, libraries for blind, sound libraries, music libraries, record library, accredited libraries, collection of audiobooks, sound collection

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 10. 2018 07:04, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz