Bc. Eliška Špirudová

Bachelor's thesis

Vývoj a současný stav domácího násilí na ženách v České republice

Evolution and status of domestic violence against women in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vývojem a současnou situací domácího násilí v České republice, přičemž se zaměřuje především na násilí páchané na ženách. Okrajově jsou zde zmíněny také dopady násilím zasažených domácností na děti. Empirická část obsahuje konkrétní data a informace o stavu této problematiky. Jsou zde uvedeny statistiky, z nichž vyplývá, že roste počet žen, které chtějí řešit svoji situaci …more
Abstract:
Bachelor thesis is concentrated in historical development and current state of domestic violence mainly commited against women in the Czech republic. The impact of domestic violence on children is mentioned in the study just marginally. The empirical part contains concrete data and information about the discussed issues. With increasing number of tortured woman who want to improve their bad situation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Michal Vít, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií