Bc. Jakub Kačenga

Master's thesis

Příprava rostlinných fosfoproteinů pro LC-MS/MS analýzu

Preparation of plant phosphoproteins for LC-MS/MS analysis
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá studiem fosfoproteinů v rostlinném vzorku Arabidopsis thaliana. Cílem práce je optimalizace podmínek pro identifikaci co nejvyššího počtu fosfopeptidů pomocí LC-MS/MS analýzy. Klíčovou roli při identifikaci fosfopeptidů hraje obohacení fosfopeptidů. V současné době je známo několik různých typů obohacení, nicméně v této práci je využito metody TiO2-MOAC. V práci jsou …more
Abstract:
The diploma thesis deal with the study of a phosphoproteins in an organism of Arabidopsis thaliana. The main aim of the thesis is the optimalization of conditions of sample preparation protocol prior LC-MS/MS analysis to identify maximum number of phosphopeptides. The phosphopeptide enrichment plays a key role in the process of phosphopeptide identification. Phosphopeptide enrichment enables removal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biochemistry / Biochemistry