Bc. Jakub Kačenga

Master's thesis

Příprava rostlinných fosfoproteinů pro LC-MS/MS analýzu

Preparation of plant phosphoproteins for LC-MS/MS analysis
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá studiem fosfoproteinů v rostlinném vzorku Arabidopsis thaliana. Cílem práce je optimalizace podmínek pro identifikaci co nejvyššího počtu fosfopeptidů pomocí LC-MS/MS analýzy. Klíčovou roli při identifikaci fosfopeptidů hraje obohacení fosfopeptidů. V současné době je známo několik různých typů obohacení, nicméně v této práci je využito metody TiO2-MOAC. V práci jsou …viac
Abstract:
The diploma thesis deal with the study of a phosphoproteins in an organism of Arabidopsis thaliana. The main aim of the thesis is the optimalization of conditions of sample preparation protocol prior LC-MS/MS analysis to identify maximum number of phosphopeptides. The phosphopeptide enrichment plays a key role in the process of phosphopeptide identification. Phosphopeptide enrichment enables removal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biochemistry / Biochemistry

Práce na příbuzné téma