Bc. Andrea Flajzarová

Diplomová práce

Minující hmyz na dřevinách ve vybraných parcích v Brně a okolí

Mining insects on tree species in selected parks of Brno and its surroundings
Anotace:
Ve třech parcích v Brně a jeho okolí (arboretum Mendelovy univerzity v Brně, arboretum Křtiny a lesopark Kalvárie v Bučovicích) byla v letech 2017 – 2018 sledována diverzita minujících motýlů na okrasných dřevinách. Cílem diplomové práce bylo zjistit druhové spektrum minujících motýlů, určit rozdíly v druhovém složení minujících motýlů na jednotlivých studijních plochách a odhadnout míru napadení …více
Abstract:
In the three parks in Brno and its surroundings (arboretum of the Mendel university in Brno, the arboretum Křtiny and the forest park Kalvárie in Bučovice) the diversity of mining butterflies on ornamental trees was monitored in 2017 – 2018. The aim of the final thesis was to find out the spectrum of the mining butterflies, to determine a differences in species composition of the mining butterflies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta