Ing. Michal Juráň

Bakalářská práce

Podnikatelský plán - otevření pobočky prodeje plastových oken

Business plan - opening a subsidiary selling plastic windows
Anotace:
Záměr řeší vhodné situace pro zřízení pobočky, vhodné místo obchodní kanceláře, vstupní investici, provozní náklady, jejich financování a výběr spolupracovníka. Záměr je podkladem pro rozhodnutí o realizaci.
Abstract:
This purpose solves advisable situations how to establish a branch, choose congenial office's location, entry investment, operating expenses and how to finance them, and also choosing a fellow-worker. This business plan is beeing a groundwork to make a decision before realizing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2006
  • Vedoucí: Ing. Bohumil Pexídr
  • Oponent: Ing. Luděk Šedivý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting