Theses 

Vývoj osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou – Bc. Miroslav Dejmal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie

Bc. Miroslav Dejmal

Diplomová práce

Vývoj osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou

History of settlement Bartolomějský island in Veselí nad Moravou

Anotace: Práce si klade za cíl pokusit se, na základě výsledků archeologických výzkumů a pomocí dostupných historických zpráv, zrekonstruovat vývoj pravěkého a středověkého osídlení na Bartolomějském ostrově ve Veselí nad Moravou. Pro pochopení širších souvislostí, které ovlivňovaly podobu osídlení Bartolomějského ostrova, byla zájmová oblast této práce rozšířena na celý dnešní katastr Veselí nad Moravou.

Abstract: The aim of the thesis is to try, based on the findings of archeological research and with the help of available historical messages, to rebuild the development of prehistoric and medieval settlement on the Bartolomějský Island in the town of Veselí nad Moravou. In order to understand the broader context that influenced the nature of the settlement of the island, the area of interest of the thesis was broadened to the whole area of present-day Veselí nad Moravou.

Klíčová slova: Pravěk, středověk, vývoj osídlení, sídliště, osada, městečko, vesnice, prehistory, middle ages, history of settlement, settlements, town, village

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:21, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz