Dis. Zdeněk CHOVANEC

Bachelor's thesis

Postup Zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádné události

Procedure of rescue service at solving emergency event
Abstract:
V této bakalářské práci se zabývám problematikou hromadného postižení zdraví. Obsahem práce je koordinace činností zdravotnické záchranné služby v případě výskytu mimořádné události popisující přijetí výzvy krajským operačním zdravotním střediskem, přehled výjezdových skupin dostupných v aktuálním čase a jejich vyslání na místo mimořádné události v rámci moravskoslezského kraje. Pro vytvoření uceleného …more
Abstract:
This bachelor work is focused on the issue of mass casualty. The research work is the coordination of activities, emergency ambulance services in the emergency environment of that notice describing the regional operating centre, overseeing ambulance groups available at the current time and dispatched an incident within the Moravian Region. To create an overview of the problems I described in this paper …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011
Accessible from:: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: Doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHOVANEC, Zdeněk. Postup Zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádné události. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta