Dis. Zdeněk CHOVANEC

Bachelor's thesis

Postup Zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádné události

Procedure of rescue service at solving emergency event
Anotácia:
V této bakalářské práci se zabývám problematikou hromadného postižení zdraví. Obsahem práce je koordinace činností zdravotnické záchranné služby v případě výskytu mimořádné události popisující přijetí výzvy krajským operačním zdravotním střediskem, přehled výjezdových skupin dostupných v aktuálním čase a jejich vyslání na místo mimořádné události v rámci moravskoslezského kraje. Pro vytvoření uceleného …viac
Abstract:
This bachelor work is focused on the issue of mass casualty. The research work is the coordination of activities, emergency ambulance services in the emergency environment of that notice describing the regional operating centre, overseeing ambulance groups available at the current time and dispatched an incident within the Moravian Region. To create an overview of the problems I described in this paper …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
Zverejniť od: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedúci: Doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOVANEC, Zdeněk. Postup Zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádné události. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta