Theses 

Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách – Veronika Dobešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva

Veronika Dobešová

Bakalářská práce

Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách

Population Protection during Natural Disasters

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem ochrana obyvatelstva při živelních pohromách. Je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsaná historie a legislativa týkající se dané problematiky. Dále jsou popsány hlavní úkoly ochrany obyvatelstva a porovnání ochrany obyvatelstva ve vybraných evropských státech. Poslední část je věnována živelních pohromám a jejich dělení. Praktická část popisuje jednu z nejčastějších živelních pohrom, což je povodeň. Další část je věnována stručné charakteristice vybraného podniku, jaké jsou jeho úkoly a postupy při povodních. Poslední části práce popisuje návrhy na zlepšení opatření pro vybraný podnik.

Abstract: This bachelor thesis deals with the protection of the population during natural disasters. Bachelor is divided into two main parts: theoretical and practical. The theoretical part describes history and the basic legislation. It describes the main tasks of protecting the po-pulation and compares the protection of the population in selected European countries. The last part is dedicated to natural disasters and their division. The practical part describes one of the most common natural disaster, floods. The next part is dedicated a brief description of the selected company, its tasks and procedures during floods. The last part this bachelor describes the proposals for improvement measures for the selected company.

Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, živelní pohroma, povodeň, povodňový plán, podnik

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40486 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Dobešová, Veronika. Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 22:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz