Bc. Daniela Jirglová

Master's thesis

Hodnocení krevního tlaku a tepové frekvence získané sedmidenním ambulantním monitorováním a parametru CAVI (Cardio-ankle Vascular Index) v závislosti na změně životního stylu u zdravých osob s kardiovaskulárním rizikem v anamnéze

Blood pressure and pulse rate evaluation obtained from a 7-day outpatient monitor and CAVI (Cardio-Ankle Vascular Index) depending on changing lifestyle in healthy people with cardiovascular risk in history
Abstract:
Cílem práce bylo hodnocení krevního tlaku získaného 7 denním ambulantním monitorováním a CAVI indexu v závislosti na změně životního stylu. Výsledky porovnání průměrných hodnot z celého týdne měření ukazují statisticky významnou změnu pouze u průměrného diastolického tlaku, změna systolického krevního tlaku a tepové frekvence nebyla statisticky významná. Hodnocení změny denních a nočních průměrných …more
Abstract:
The aim of the thesis was the evaluation of blood pressure obtained by 7 day outpatient monitoring and the CAVI index, depending on the lifestyle change. Comparison of the mean values from the whole week of the measurement shows a statistically significant change in mean diastolic pressure, whereas the change in systolic blood pressure and in heart rate was not statistically significant. The evaluation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta