Bc. Gabriela Mencová

Diplomová práce

Ověření efektivity systematické edukace základů potravinové pyramidy u dětí v MŠ prostřednictvím intervenčního programu

Verification of the effectiveness of systematic education focused on food pyramid basics in the selected nursery school children by means of the intervention programme called Pyramidáček
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na ověření efektivity edukace správné výživy u předškolních dětí. Dnešní vysoký nárůst dětské nadváhy a obezity upozornil na důležitost jejich prevence. Jedním z významných preventivních faktorů je právě edukace. Řada studií prokázala, že systematická edukace dětí vede k pozitivním změnám jejich stravovacích návyků. Cílem diplomové práce byla aplikace edukačního projektu …více
Abstract:
This thesis is focused on verifying the effectiveness of pre-school children healthy nutrition education. The overall rising prevalence of childhood overweight and obesity has lately highlighted the importance of their prevention. Education is one of the important factors. Many studies have proved that the systematic education of children leads to positive changes in their eating habits. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta