Anna Malkova

Bachelor's thesis

The Gravity Model of Trade between Czech Republic and Russia

Gravitační model obchodu mezi Českem a Ruskem
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci gravitačního modelu obchodu který zkoumá bilaterální obchod mezi Českou Republikou a Ruskem přes pětadvacetileté období od 1. čtvrtletí 1995 do 1. čtvrtletí 2020. Cílem této bakalářské práce je identifikovat důležité faktory které ovlivňují obchod mezi dvěma zeměmi, a otestovat, zda bilaterální obchod mezi Českou Republikou a Ruskem je významný. Bakalářská …viac
Abstract:
This thesis is aimed at constructing the gravity model of trade that examines bilateral trade between the Czech Republic and Russia over twenty-five years period from Q1 1995 to Q1 2020. The purpose of this thesis is to identify important factors that influences trade between two countries and to test if bilateral trade between the Czech Republic and Russia is significant. Thesis is divided into three …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedúci: Aliya Algozhina
  • Oponent: Vadim Semenenko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82841