Bc. Jan RATIBORSKÝ

Diplomová práce

Ošetřovatelství v paliativní péči o dětské klienty v ČR

Nursing in palliative care of child clients in the CR
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem paliativní péče u dětských pacientů/klientů. V teoretické části jsou objasněny pojmy paliativní, respitní a hospicové péče jak u dospělých, tak zejména u dětských klientů a jejich rodin. Práce ukazuje vývoj paliativní péče u nás i ve světě a jmenuje současné moderní prvky přístupu v paliativní péči o dítě a jeho rodinu. Praktická část práce je tvořena na podkladě kvalitativního …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of palliative care of child patients/clients. The theoretical part explains the terms palliative, respite and hospice care of both, adult and particularly child clients and their families. The work shows the development of palliative care in our country as well as in the world and highlights the present modern elements of the palliative care approach to a child and his …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2011
Zveřejnit od: 17. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RATIBORSKÝ, Jan. Ošetřovatelství v paliativní péči o dětské klienty v ČR. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 8. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1g07dv 1g07dv/2
19. 8. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
19. 8. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.