Bc. Denisa STACHELOVÁ

Diplomová práce

Autonomní nervový systém a kvalita spánku

Autonomic nervous system and sleep quality
Anotace:
Úvod: Kvalita spánku je ovlivněná řadou faktorů, jako jsou životní styl, věk, pohlaví nebo autonomní nervový systém. Dlouhodobě snížená kvalita spánku vede k chronickému stresu a ten následně k celé řadě zdravotních problémů jako jsou kardiovaskulární poruchy, psychické poruchy (deprese) aj. Řada studií uvádí, že špatná kvalita spánku souvisí se sníženou aktivitou parasympatického nervového systému …více
Abstract:
Introduction: Sleep quality is influenced by a number of factors such as lifestyle, age, gender and the autonomic nervous system. Long-term reduced sleep quality leads to chronic stress, which in turn leads to a range of health problems such as cardiovascular disorders, psychological disorders (depression), etc. A number of studies have reported that poor sleep quality is related to reduced activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STACHELOVÁ, Denisa. Autonomní nervový systém a kvalita spánku. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta