Bc. Robin Habáň

Bachelor's thesis

Žaloba a její náležitosti

Action and its requirements
Anotácia:
Bakalářská práce nese název „Žaloba a její náležitosti“. Hlavním cílem bylo analyzovat žalobu z pohledu jejího obsahu a uplatnění v civilním procesu. Úvod se věnuje historickému vývoji žaloby a její transformaci do současné podoby. Následuje osvětlení samotného pojmu žaloba, účastníků řízení, předmětu žaloby a dalších prvků, které mají vliv na průběh řízení. V další části podrobně popisuji způsoby …viac
Abstract:
The title of this bachelor thesis is “Action and its requirements”. The main objective was to analyze the prosecution, in terms of its content and use in a civil trial. The introduction deals with the historical development of the prosecution and its transformation into its present form. Followed by the definition of the prosecution, the parties, the subject and other elements that have an impact on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2017
  • Vedúci: JUDr. Petr Dočekal
  • Oponent: JUDr. Taťana Sommerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Legal Specialization / Law and Business

Práce na příbuzné téma