Bc. Milan Fleško

Bakalářská práce

Právní regulace zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury v EU

Legal Regulation of Charges on Using Transport Infrastructure in EU
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je popsat právní regulaci zpoplatnění dopravní infrastruktury v EU. Detailněji je zadání popsáno v úvodní kapitole. Tato práce je dále strukturována tak, že nejprve jsou vydefinování základní pojmy, které jsou v práci použity. Další části je zaměřena na představení důvodů a přístupů k regulaci zpoplatnění ze strany EU, kde následuje konkrétní aplikace právních norem na …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the legal regulation of charging the transport infrastructure in the EU. The aim is described in detail in the introductory chapter. This thesis is structured the following way: first of all the basic terms used are described. Second part is focused on introduction of reasons and approaches to control charging within EU, followed by an application of legal norms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Jopek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta