Ing. Alena Mojžíšová

Bachelor's thesis

Dopravní obslužnost obcí v okresu Louny

Transport Services in the District of Louny
Abstract:
Dopravní obslužnost regionu je jednou z oblastí, ve kterých se výrazně odráží úsporná opatření veřejných rozpočtů. Regionální ekonomové však občas opomíjejí skutečnost, že ne každý vlakový či autobusový spoj musí být výdělečný, ale že v každém kraji jsou místa, kde žijí lidé odtržení od pracovních příležitostí a většiny služeb. Postupně mizí některé železniční spoje, autobusy do některých obcí zajíždějí …more
Abstract:
Transport service in the region is one of the areas which reflect the economical measures of public budgets. Regional economists, however, sometimes do not realize that not every train or bus line must be profitable, but that there are places in every region where people live remote from the job oportunities and most of the services. Some trains disappear, buses go to some villages only twice a day …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration