Michaela Kvapilová

Bakalářská práce

Požárně bezpečnostní řešení novostavby rodinného domu

Fire Safety Solution of the Newly Built Family House
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na "Požárně bezpečnostní řešení novostavby rodinného domu". V teoretické části je základní terminologie pojmů, právní předpisy, popis požární bezpečnosti staveb a její dokumentace. Praktická část je zaměřena na příčiny vzniku požáru v konkrétním rodinném domě pomocí analytické metody FTA. Na základě posouzení projektu stavby jsem vypracovala dokumentaci k zabezpečení domu …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the " Fire safety solution of the newly built family house". In the theoretical part is the basic terminology of terms, legal regulations, description of fire safety of buildings and its documentation. The practical part focuses on the causes of fire in a particular family house using analytical method FTA. Based on the assessment of the construction project, I have prepared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kvapilová, Michaela. Požárně bezpečnostní řešení novostavby rodinného domu. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe