Soňa MESSARI

Bachelor's thesis

Australian English: history, its present characteristics with focus on pronunciation

Australian English: history, its present characteristics with focus on pronunciation
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá australskou angličtinou, jejím vývojem a hlavními rozdíly ve výslovnosti australské angličtiny a standardní britské angličtiny. V první části se zaměřuji na historický vývoj australské angličtiny, na základě zkoumání relevantních literárních zdrojů. Ve druhé části se zabývám stavem jazyka, zejména z hlediska fonetiky a fonologie. Tato bakalářská práce rovněž sestává …more
Abstract:
The present thesis assesses Australian English, its development and major differences between the pronunciation of Australian English and British English. It focuses on historical development Australian English in the first part, based on the research of relevant literaterary sources. In the second part, I depict the state of the language, especially in relation to phonetics and phonology. The thesis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MESSARI, Soňa. Australian English: history, its present characteristics with focus on pronunciation. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta