Pavel FIGURA

Diplomová práce

Využití interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni základní školy

Using the Interactive whiteboard at elementary school
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je představení interaktivní tabule jako možnosti zatraktivnění a zefektivnění výuky, jako prostředek k lepšímu dosažení cílů výuky a její možnosti využití na 1. stupni ZŠ. V první části popisuji využití ICT ve vzdělávání, krátkou historii interaktivní tabule, její technologie a typy, popisuji, jaké didaktické zásady nám pomáhá plnit a srovnávám dva u nás nejpoužívanější …více
Abstract:
The subject of my dissertation is the introduction of the interactive whiteboard as a way to make the teaching more attractive and efficient, as a means of gaining better teaching results and its possible application at primary schools. In the first part I describe the use of ICT in education, a brief history of the interactive whiteboard, its technologies and types, which principles of learning it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIGURA, Pavel. Využití interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni základní školy. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta