Bc. Jan Fidler

Bakalářská práce

Krize integrity spotřebitele - ambivalentní efekty působení integrované marketingové komunikace v sociálním prostoru

The crisis of consumers integrity - ambivalent effects of integrated marketing communications
Anotace:
V první části práce se zaměříme na integrovanou marketingovou komunikaci, její definici, nástroje, pochopíme v krátkosti marketing jako celek, řekneme si, kdo je to spotřebitel, čím se vyznačuje a jak může marketing ovlivňovat jeho Integritu a jaké jsou další efekty působení IMK v sociálním prostoru. Ve druhé části se budeme zabývat společností pozdní modernity, dynamikou spotřební kultury a ambivalentními …více
Abstract:
In the first part of the thesis we are going to be focusing on integrated marketing communications, its definition, tools, we will try to understand marketing as a whole subject, we will see who a customer is as a person, what is typical for him, how marketeting can affect his integrity and what are the other effects of being under pressure of IMK on a social surface. In the second part we will discuss …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní