Bc. et Bc. Iva Kaňoková, DiS.

Bachelor's thesis

Dilemata v kultuře organizace pomáhající tělesně postiženým osobám a jejich vliv na pracovníky

Dilemmas in the Culture of Organization Helping Physically Disabled People and their Effect to Workers
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je zodpovězení otázky: „Jak se pracovníci Organizace vyrovnávají s vybraným dilematem komplexních a zjednodušených cílů?“ Práce se zabývá praktickým pojetím dilematu v kultuře vybrané organizace sociálních služeb. Identita zkoumané Organizace byla utajena. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první jsou konceptualizovány pojmy vztahující se k cíli práce, je popsána …more
Abstract:
The main aim of my bachelor thesis lies in answering the question: “How the employees of Organization put up with chosen dilemma of complex and simplified goals?” My thesis deals with utilitarian aspects of the dilemma in culture of chosen organization of social service. The identity of researched Organization was under privacy protection. My thesis consists of two main parts. In the first part, there …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2011
  • Supervisor: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kristýna Pešáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií