Miroslav HAVEL

Bachelor's thesis

Emise spalovacích motoru.

Engine exhaust emision.
Abstract:
V této bakalářské práci se zabývám emisemi spalovacích motorů. Tato práce by měla obohatit a lépe seznámit studenty učebních oborů automechanik a autotronik s emisemi spalovacích motorů. Prezentaci výukové pomůcky přikládám jako přílohu své vlastní práce. Pomocí tohoto vypracovaného textu by měli studenti lépe porozumět danému tématu. Práce má taky za úkol obohatit a zkvalitnit výuku v rámci odborného …more
Abstract:
I deal in this bachelor?s work with emissions of the combustion engines. This study should enrich and familiarize the students of vocational schools of specialization car mechanics and ?autotronik? with emissions of combustion engines. Attachment of my work is presentation of education tool. This work should help the students to better understand the topic. Another task of the work is to increase the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2013
Accessible from:: 5. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Vala, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVEL, Miroslav. Emise spalovacích motoru.. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / Teaching Specialist Subjects - Machine Engineering