Miroslav HAVEL

Bakalářská práce

Emise spalovacích motoru.

Engine exhaust emision.
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám emisemi spalovacích motorů. Tato práce by měla obohatit a lépe seznámit studenty učebních oborů automechanik a autotronik s emisemi spalovacích motorů. Prezentaci výukové pomůcky přikládám jako přílohu své vlastní práce. Pomocí tohoto vypracovaného textu by měli studenti lépe porozumět danému tématu. Práce má taky za úkol obohatit a zkvalitnit výuku v rámci odborného …více
Abstract:
I deal in this bachelor?s work with emissions of the combustion engines. This study should enrich and familiarize the students of vocational schools of specialization car mechanics and ?autotronik? with emissions of combustion engines. Attachment of my work is presentation of education tool. This work should help the students to better understand the topic. Another task of the work is to increase the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Vala, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVEL, Miroslav. Emise spalovacích motoru.. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství