Bc. Gabriela Kadlčíková

Bachelor's thesis

Dokumentární film na téma subkultury pro Mezinárodní festival studentských filmů Písek

Documentary film about subculturies made for International students film festival in Písek
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je natočit dokumentární film, na základě výpovědi čtyřech respondentů. Respondenty budou členové subkultur, jeden z respondentů bude autor knihy Kmeny. V teoretické části se za pomocí odborné literatury budu snažit vymezit žánry dokumentární film a subkultura. V metodologické části popíši výzkumné metody, charakterizuji cílové médium a publikum a na závěr napíši kritickou …more
Abstract:
The aim of this work is to create a documentary film based on enunciation of the four respondents.The respondents are members of subcultures and one of the respondents is also an author of the publication " kmeny".In the theoretical part I am going to try to define the genres - documentary film and subculture. In the methodological part, I am going to describe the research methods. The empirical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Rodrigo Morales

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií