Bc. Gabriela Kadlčíková

Bachelor's thesis

Dokumentární film na téma subkultury pro Mezinárodní festival studentských filmů Písek

Documentary film about subculturies made for International students film festival in Písek
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je natočit dokumentární film, na základě výpovědi čtyřech respondentů. Respondenty budou členové subkultur, jeden z respondentů bude autor knihy Kmeny. V teoretické části se za pomocí odborné literatury budu snažit vymezit žánry dokumentární film a subkultura. V metodologické části popíši výzkumné metody, charakterizuji cílové médium a publikum a na závěr napíši kritickou …viac
Abstract:
The aim of this work is to create a documentary film based on enunciation of the four respondents.The respondents are members of subcultures and one of the respondents is also an author of the publication " kmeny".In the theoretical part I am going to try to define the genres - documentary film and subculture. In the methodological part, I am going to describe the research methods. The empirical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Rodrigo Morales

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Journalism