Alena Šmeralová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Percepce mentálního postižení středoškoláky na Blanensku - projekt výzkumného šetření

Anotácia:
Absolventská práce je zaměřena na postoje společnosti k osobám s mentálním postižením. Jejím obsahem je příprava projektu výzkumného šetření, který by pomocí kvantitativního dotazníkového šetření zjistil, jak studenti na Blanensku vnímají osoby s mentálním postižením, do jaké míry jsou informovaní o této problematice a jaký vliv hrají předsudky a stereotypy v utváření jejich názoru. Práce je rozdělena …viac
Abstract:
This graduation work is focused on attitudes of society towards mentally handicapped people. Its content is a preparation of a research project that would find out by means of a quantitative questionnaire survey how students in Blansko region perceive mentally handicapped people, to what extent they are informed about this issue, and what influence prejudices and stereotypes have on shaping their opinion …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Vladislava Závrská
  • Oponent: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / odbor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce