Mgr. Martina Krátká

Bakalářská práce

Globální monitoring perzistentních organických látek ve vodním prostředí: vzorkovací plavby.

Global monitoring of POPs in the aquatic environment: sampling cruises.
Anotace:
Výsledky měření perzistentních organických polutantů (POPs) ve vodě a volném ovzduší prováděné během vzorkovacích plaveb poskytují cenné informace o jejich výskytu, osudu, transportu, míře uplatnění různých zdrojů i efektivitě celé řady úmluv zaměřených na omezení jejich výroby a užívání a na minimalizaci jejich dopadů na životní prostředí. Znalost rovnováhy POPs na rozhraní vzduch-voda, a tedy i porozumění …více
Abstract:
Results of the studies focused on determination of persistent organic pollutants (POPs) in surface water and ambient air carried out during numerous sampling cruises provide us with valuable information on their occurrence, fate, transport, contribution of various pollution sources as well as effectiveness of the international conventions aimed on their production and application control of and minimizing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta