Mgr. Jana Řiháková

Bakalářská práce

Analýza učebnice Klass! 2 se zřetelem k potřebám žáků s SPU ve výuce ruského jazyka

Analysis of textbook Klass! 2 with regard to needs of pupils with SLDs in teaching of russian laguage
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o analýze učebnice Klass! 2 se zřetelem k potřebám žáků s SPU ve výuce ruského jazyka. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. V obou částech jsme pracovali s odbornou literaturou a s lingvistickými slovníky. V teoretické části jsme sbírali důležité informace o výuce ruského jazyka a o žácích s dyslexií a jinými specifickými poruchami …více
Abstract:
This bachеlor´s work deals with the analysis of textbook Klass! 2 with regard to needs of pupils with SLDs in teaching of Russian laguage. The bachelor´s work is diveded into two parts, into theoretical and practical part. In the both of parts we work with the reference books and bilingual dictionaries. In the theoretical part we collect important information about teaching Russian language and about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta