Theses 

Nové přístupy fenomenologie náboženství – Mgr. Marek Váchal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Marek Váchal

Diplomová práce

Nové přístupy fenomenologie náboženství

New Approaches to the Phenomenology of Religion

Anotace: Předkládaná práce se zabývá otázkou, zda můžeme v dnešní době mluvit o nějakém neofenomenologickém přístupu ve studiu náboženství a pokud ano, tak jaký je její posun od klasické fenomenologie náboženství. V práci je nejprve definována klasická fenomenologie náboženství a následně neofenomenologie náboženství, kterou autor definoval především na pojetí Waardenburgovy neofenomenologie náboženství. Hlavní část práce obsahuje tři kapitoly, v kterých jsou analyzovány přístupy tří badatelů (A. Sharma, J. Cox a J. Blum), kteří byli vybráni podle stanovené definice neofenomenologie náboženství. Každá kapitola se věnuje jednomu badateli a představuje jeho pojetí fenomenologické metody. Je sledováno, zda autoři užívají techniku vcítění se a rekonstrukce zkušeností. Velký důraz je kladen na jejich pojetí výzkumu z úhlu pohledu aktérů. Po těchto třech obrazech následuje kapitola nazvaná "v kritickém světle," kde jsou analyzovaní autoři zasazeni do současných diskuzí o teorii a metodách religionistiky.

Abstract: The presented project is dedicated to studying the question, whether it is nowadays possible to discuss any neophenomenological approach in the study of religion and, if yes, what is the progress from classical phenomenology of religion. The project firstly defines classical phenomenology and then neophenomenology of religion, which the author defines mainly on the basis of Waardenburg's neophenomenology of religion. The main part consists of 3 chapters, which analyze the approach of 3 researchers  (A. Sharma, J. Cox a J. Blum), who were chosen according to the specified definition of the neophenomenology of religion. Each chapter is dedicated to one researcher and presents his conception of the phenomenological method. It is studied whether these authors use the technique of empathy and the reconstruction of experience. Much attention is given to their concept of studying the point of view of believers. Following these three chapters is the chapter named "in critical view", where the analyzed authors are placed in current discussions about theory and methods of the study of religion.

Klíčová slova: neofenomenologie náboženství, J. Waardenburg, A. Sharma, J. L. Cox, J. N. Blum, eidetické nahlédnutí, epoché, úhel pohledu aktérů, anti-redukcionismus, náboženský esencialismus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18139 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Váchal, Marek. Nové přístupy fenomenologie náboženství. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:53, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz