Ilona Došlá

Master's thesis

Efektivita marketingové komunikace národních centrál cestovního ruchu na příkladu italského Enitu

Effectiveness of marketing communication of the national tourist boards by example of ENIT
Abstract:
Diplomová práce se zabývá propagací destinace Itálie na trhu cestovního ruchu v České republice. Cílem práce je zjistit jak je agentura ENIT aktivní v rámci propagace destinace Itálie na českém trhu. Teoretická část práce vymezuje pojem destinace cestovního ruchu a zabývá se managementem a marketingem destinace. Prakticka část se zaměřuje na Italskou Národní Agenturu pro Cestovní Ruch (ENIT) a její …more
Abstract:
This Diploma Thesis looks into the promotion of Italy as a tourist destination for the tourism market in the Czech Republic. The aim of this Thesis is to find out how active and present the Italian tourist board is in the prospective Czech market. The theoretical section of the Thesis defines the term tourist destination and looks at destination management and its marketing. The analytical part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2012
  • Supervisor: Jan Herget
  • Reader: Markéta Jíšová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33335