Tereza VÍZNEROVÁ

Bachelor's thesis

Video - autorské video

[BARAK]

Video - author's video
Anotácia:
Základem bylo sestavení osobitého textu, který jsem později v anglickém jazyce rozesílala osobám z různých zemí světa, kteří mi danou část textu namluvili v jejich rodném jazyce. Výstupem je video, podložené animací z fotografií.
Abstract:
I made this project as a reflection of my own insecurities. I wrote some memories at my childhood into one text. Then I sent people from all around the world a parts of this text. They record it for me in their native language. In the end I made one long video (experimental video).
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MgA. Jan Morávek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍZNEROVÁ, Tereza. Video - autorské video. Plzeň, 2018. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Bachelor programme / odbor:
Fine Arts / Multimedia Design, specialization Multimedia